ชิมช้อปใช้ เฟส 2

61 Views

ชิมช้อปใช้เฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 24 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และเปิดมาลงทะเบียนช่วงเช้า ตอน 06.00 น. ทั้งหมด 5 แสนคน และ 18.00 น. อีก 5 แสนคน จนกว่าจะเต็ม
 รับทั้งหมดกี่คน
             – ชิมช้อปใช้เฟส 2 จะรับเพิ่มอีกประมาณ 3 ล้านคน
 ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 1 ไปแล้ว ลงซ้ำได้อีกหรือไม่
           – คนที่ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 1 แล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนในเฟส 2
  ชิมช้อปใช้เฟส 2 จะมีแจกเงินไหม
           – จะมีการแจกเงิน 1,000 บาท เหมือนเดิม และให้สิทธิ์แคชแบ็กเป็นขั้นบันได เพื่อกระตุ้นให้มีการเติมเงินและใช้ประเป๋าเงินที่ 2 สูงสุด 8,500 บาท 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล


 ภาพจาก ชิมช้อปใช้.com